Podrška za free i open source rešenja

Ako je jedan od Vaših glavnih razloga za nekorišćenje otvorenog koda bilo to što za njega nije bilo podrške vreme je da ga počnete koristiti jer mi nudimo podršku za cijeli niz open source rešenja. Kontaktirajte nas za pojedinosti koje Vas interesuju.