Pezar Secunda

Pezar Secunda predstavlja ERP rešenje za celokupno poslovanje firme, od robnog do finansijskog knjigovodstva. Obuhvata mehanizme putem kojih firma realizuje nabavku, prodaju, interni prenos robe, rad sa konsignacijama, magacinsko poslovanje, kao i podršku za rad sa fiskalnim kasama.

Pezar Secunda predstavlja unapređenu verziju aplikacije Pezar, koja ima široku rasprostranjenost među korisnicima i slovi za softver krajnje efikasan i jednostavan za upotrebu. Nova verzija dodatno olakšava i ubrzava rad, rešava uočene nedostatke. Takođe, prisutan je viši nivo sigurnosti i bezbednosti podataka što je omogućeno prelaskom na moderne tehnologije koje se već duži niz godina koriste u izradi poslovnih informacionih sistema.