PRINTTY

Printty je posrednički softver koji se koristi za povezivanje POS sistema sa nekonvencionalnim štampačima, kao što su fiskalni, ESC/POS i matrični štampači.