O nama

Oblast delovanja Tetrabyte DOO su poslovni informacioni sistemi za spregnuto robno i finansijsko poslovanje preduzeća. Korišćenje našeg proizvoda Pezar Secunda garantuje pokrivenost celokupnog poslovanja preduzeća, uz visok nivo efikasnosti u radu, bezbednosti i sigurnosti podataka. Upotrebom naše PezNAR internet prodavnice se značajno ubrzava proces naručivanja, odnosno prodaje robe, a samim time i celokupno poslovanje.

Tetrabyte DOO čini skup mladih i obrazovanih ljudi, stručnjaka u oblasti izrade poslovnih informacionih sistema. U radu se vodimo idejom korišćenja modernih open source tehnologija, koje se permanentno razvijaju pružajući stalne mogućnosti za unapređenja.

U saradnji sa našim klijentima vodimo računa da ona bude duga i uspešna, maksimalno se trudeći da izađemo u susret klijentu i njegovom načinu poslovanja.

Kako radimo?

Tetrabyte DOO se u radu rukovodi sa nekoliko osnovnih načela koja treba da obezbede visok nivo konkurentnosti:

  • Korišćenje modernih open source tehnologija koje su u stalnom razvoju i koje, samim tim, obezbeđuju stalnu nadogradnju i unapređenje naših proizvoda.
  • Težnja ka saradnji na dužoj staze. Izlazeći u susret korisniku u najvećoj mogućoj meri dobijamo zadovoljnog klijenta, koji raste, a zajedno sa njime razvija se i naš proizvod stalnim usavršavanjem, pa je korist obostrana.
  • Tehnička podrška u kojoj se vodi računa o potrebama svih korisnika, poslovi se delegiraju i izvršavaju shodno prioritetima.
  • Cenovnik softvera i usluga koji predstavlja optimalan odnos cene i kvaliteta, zamišljen tako da odgovara i maloprodajama i firmama sa desetinama korisnika.

Proces rada

Proces uvođenja sistema Pezar Secunda se sastoji iz nekoliko jasno definisanih faza.

Najpre, na osnovu potreba kupca, sastavlja se ponuda koja sadrži broj licenci sistema Pezar Secunda, cenu Sistema kao i rokove za isporuku, obuku korisnika i završetak procesa uvođenja. Takođe, Ponuda sadrži i osnovne informacije o održavanju i nadogradnji Sistema, kao i tehničke zahteve Sistema.

Nakon usaglašavanja stavova oko ponude, potpisuje se Ugovor o isporuci sistema i započinje uvođenje Sistema koje traje najviše 3 meseca (od dana potpisivanja Ugovora o isporuci sistema),

Potom, kada je potpisan Zapisnik o primopredaji sistema, ulazi se u period održavanja i nadogradnje (potpisivanjem Ugovora o održavanju i nadogradnji).

Naš tim

Tetrabyte DOO čini skup mladih ljudi, obrazovanih i specijalizovanih za izradu poslovnih informacionih sistema. Pored informatičara, članovi tima su i ljudi iz ekonomske branše čija je uloga nadziranje izrade softvera sa tog aspekta, uređenje odnosa unutar firme, kao i briga o imidžu i marketingu firme.